Pavel Bělíček

Práce: Central European Computer Company s.r.o
Pozice: jednatel
Telefon: 284 822 545
email:
pavelbelicek@cecc